Blogi

Blogit

Esimiesarvioinnit johtamisen laadun edistäjänä

Organisaation toiminnan tuloksellisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista selittyy jopa 40 prosenttia hyvällä johtamisella. Laadukas johtaminen ei ole saavutettu tila, vaan sitä pitää vaalia ja kehittää. Yksi käytetyimmistä kehityspoluista on johtoryhmän ja lähijohtajien tietoisuuden vahvistaminen omasta johtamistavasta. Modernin johtajuuden tukemisessa erilaiset esimiesarvioinnit ovat nousseet keskeiseksi työkaluksia coachingin...

Työkykyjohtaminen – Varmista 5 asiaa yrityksessäsi

Terve ja työkykyinen henkilöstö on yhteinen intressi niin yritysjohdolle, eläkevakuutusyhtiölle kuin työterveyshuollollekin. Tämä kattava artikkeli kokoaa tutkimustietoa tuloksellisesta työkykyjohtamisesta, työkykyriskien taustoista ja avaa tekemättömän työn kustannuksia ja työkykyjohtamisen taloudellisia vaikutuksia. Yhteenveto päättyy viiteen tutkimusta ja käytännön kokemusta yhdistävään ohjeeseen, jotka soveltuvat tarkistuslistaksi niin käynnissä olevan...

Varmista työvire 5 vinkin avulla

Itseohjautuvuus, tulospaine ja etäjohtaminen kuvastavat tämän hetken työelämää. Työnantajan vastuulla on hyvin johdettu, organisoitu ja turvallisesti järjestetty työ. Työntekijän vastuulla on oma työvire. Työvireys rakentuu arkisista valinnoista, saaden toki vaikutuksia myös työyhteisötason tekijöistä, kuten hyvästä ilmapiiristä. Hälytysmerkkejä työvireyden laskusta ovat seuraavat: Työt sekä arkiaskareet takkuavat...

Työkykyjohtamisesta strateginen kilpailuetu

Työkykyjohtaminen on yrityksen vastuulla. Parhaimmillaan se tukee kannattavaa liiketoimintaa, tuottaa yritykselle säästöjä ja kilpailuetua. Aina ei kuitenkaan ole näin. Useimmiten yrityksissä varhaisen tuen malli on kirjattu ja esimiehet on valmennettu. Sairauspoissaoloja seurataan ja hälytysrajojen puitteissa asioihin puututaan. Erilaisia työkykyä tukevia projekteja on käynnistetty, mutta niiden...

Osaamisen johtaminen osana henkilöstöstrategiaa

Yrityksen toiminnan perusedellytys on osaava henkilöstö. Liiketoimintalähtöisessä henkilöstöstrategiassa huomioidaan kolme näkökulmaa: nykyisen henkilöstön osaamisen varmistaminen, strategian edellyttämän osaamisen vahvistaminen ja seuraajasuunnittelu. Yritysjohtajan painajainen on tilanne, jossa yrityksen avainhenkilö irtisanoutuu yllättäen. Johtoryhmän jäsentä, avainasiantuntijaa tai yrityksen menestystarinan luojaa on vaikeaa korvata ulkopuolisella rekrytoinnilla tai pikaisella sisäisellä...