Henkilöstö tekee tuloksen. Liiketoimintaa tukeva henkilöstön kehittäminen luo parhaimmillaan strategista kilpailuetua. Sen saavuttamiseen vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja yrityskohtaisia ratkaisuja. Freian palveluilla asiakasyritys saavuttaa kestävää kilpailuetua – tutkitusti.

PALVELUIDEMME LIIKETOIMINNALLINEN YHTEYS

Pääkuvat 05

Johtaminen ja työyhteisö

  • Liiketoimintaa tukeva toimintakulttuuri
  • Johdon ja avainihmisten valmennukset
  • Muutosketteryys ja toimeenpanokyky
Työkykyjohtaminen 04

Työkykyjohtaminen

  • Sairauspoissaolojen hallinta
  • Työterveyshuollon yhteistyön tehostaminen
  • Kannattavuuden parantaminen
Hyvinvointi 04

Henkilöstön hyvinvointi

  • Motivaation ja voimavarojen varmistaminen
  • Parempi työtyytyväisyys
  • Houkutteleva työnantajakuva

TUTKITTUA – MONIVUOTINEN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA TUOTTAA KILPAILUETUA JA TUKEE HENKILÖSTÖN TERVEYTTÄ

Tuloksekas henkilöstön kehittäminen ei ole lyhytaikainen projekti. Puhumme strategisesta tavoitteesta, jossa eri osapuolet sitoutuvat toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi.
Irralliset laastariratkaisut saattavat tuntua kiireessä houkuttelevilta. Pysyvä hyöty saavutetaan kuitenkin vain liiketoimintaa tukevilla ajattelun ja käyttäytymisen muutoksilla.
Freialla on kokemus, osaaminen ja ymmärrys siitä, mitä vaaditaan vaikuttavuuteen. Olemme paras vaihtoehto silloin, kun haetaan kilpailuetua pitkällä tähtäimellä.

Ratkaisumme perustuu tutkimukseen ja vaikuttavuuteen.

Ratkaisussamme korostuvat kolme toisiaan tukevaa pilaria: johtamisen ja työyhteisön toimivuuden kehittäminen, työkykyjohtaminen ja henkilöstön hyvinvointi.

Yritysjohtoa autamme suunnittelussa, itse toteutuksessa ja projektijohtamisessa. Kerromme myös mitä vaaditaan pysyvien tulosten saavuttamiseen.

Tiimissämme on 16 tulosvastuullista ja kokenutta asiantuntijaa valmiina ratkaisemaan haastaviakin tilanteita organisaatiossasi.

Investointi maksaa itsensä takaisin, kun tuloksia alkaa syntyä: kasvanutta työvireyttä, erinomaista johtamista, vähemmän poissaoloja, korkeampaa asiakastyytyväisyyttä ja ennen kaikkea parempaa tulosta.