Materiaalit

Materiaalit

Freian toimesta on julkaistu alta löytyvät materiaalit ja tutkimusraportit – ja lisää on tulossa.

 

Materiaaleihin on koottu yritysjohdon avuksi näkökulmia, jotka ovat tarpeen tuloksekkaassa henkilöstön kehittämisessä.

 

Hyödynnämme tutkimusmenetelmiä osana liiketoimintaamme, vaikuttavuuden arviointia ja tuotekehitystämme.

 

Ladattavat oppaat

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ VAIKUTTAVUUTEEN

Kaikki henkilöstön kehittämistoimenpiteet eivät ole vaikuttavia. Listasimme yhdeksän kysymystä yritysjohdolle, joiden avulla on mahdollista lisätä erilaisten hankkeiden tuloksellisuutta jo suunnitteluvaiheessa. Näkemyksemme mukaan yrityksen tulisi välttää sellaisia investointeja, joiden liiketoiminnallinen yhteys on heikko, vaikutukset ovat lyhytaikaisia tai niiden kustannusvaikuttavuutta ei pystytä arvioimaan. Kysymykset perustuvat tutkimukseen ja käytännön kokemukseemme henkilöstön kehittämishankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheista.

Tutkimukset

DREAMS 2024 – tutkimus kartoitti tulevaisuuden menestystekijöitä ja johtajille merkityksellisiä unelmia yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasoilla. Kyselyyn osallistui vapaaehtoisesti yli 230 johtajaa Suomesta, Euroopasta ja Yhdysvalloista. Kokonaisuudessaan tulokset valavat uskoa kaikkien organisaatioiden ja johtajien menestysmahdollisuuksiin epävakaudenkin keskellä. Lataa tutkimusraportti alta ja inspiroidu ottamaan askeleita omia tai organisaation unelmia kohti.

 

Avainsanat: Unelmat, liiketoiminta, kilpailuetu, tulevaisuusorientaatio, työvire

Yritysjohdolla on tavoitteita, mutta onko unelmia?

DREAMS 2022 – tutkimus kirkasti yritysjohdon unelmia paremman työelämän puolesta hetkellä, jolloin yhteiskunta, organisaatiot ja työntekijät kaipasivat toiveikkuutta ja suunnan näyttäjiä. Kyselyyn vastasi yli 220 yritysjohtajaa Suomesta, Euroopasta ja Yhdysvalloista. Kokonaisuudessaan tuloksista ja johtajien vastauksista välittyi positiivisempi kuva omasta ja organisaation tilasta kuin vuonna 2020, jolloin kysely toteutettiin ensimmäisen kerran.

Avainsanat: Unelmat, tavoitteellisuus, liiketoiminta, kilpailuetu, Newnow

Kattava vaikuttavuusanalyysi terveysriskien muutoksista Suomessa toteutetusta työhyvinvointiohjelmasta ”Eight-Year Health Risks Trend Analysis of a Comprehensive Workplace Health Promotion Program”. Tutkimusartikkeli on julkaistu vuonna 2020 vertaisarvioidussa International Journal of Environmental Research and Public Health – tiedelehdessä. Artikkeli on vapaasti ladattavissa englanninkielisenä pdf-versiona.

Avainsanat: henkilöstö, työkyky, terveysriskit, interventio, vaikuttavuus, ikääntyminen, riskinhallinta

Kahdeksan vuoden vaikuttavuusanalyysi Suomessa toteutetusta terveysinterventiosta ”What Can You Achieve in Eight Years?”. Tutkimusartikkeli on julkaistu vuonna 2019 vertaisarvioidussa Journal of Occupational and Environmental Medicine – tiedelehdessä. Artikkeli on vapaasti ladattavissa englanninkielisenä pdf-versiona.

Avainsanat: henkilöstö, työhyvinvointi, prosessinhallinta, vaikuttavuus, implementaatio

Monivuotisen työhyvinvointiohjelman suunnitteluvaiheen tarkka kuvaus ”Does Implementation Follow Desing”. Julkaistu vuonna 2017 vertaisarvioidussa Journal of Occupational and Environmental Medicine -tiedelehdessä. Artikkeli on vapaasti ladattavissa englanninkielisenä pdf-versiona.

Avainsanat: Suunnittelu, henkilöstö, työhyvinvointi, vaikuttavuus, prosessinhallinta

Kriittinen tutkimusraportti työelämän kehittämishankkeesta, joka toteutettiin Suomessa viidessä eri sosiaali- ja terveysyksikössä vuosina 2018–2019. Interventioon osallistui yli 2 200 sote-työntekijää. Tutkimusraportin tiivistelmä on suomeksi ja englanniksi, muutoin tutkimusraportti on suomenkielinen.

Avainsanat: sairauspoissaolot, työkykyriskien hallinta, vaikuttavuus, työnantajakuva

Webinar

The New Normal or The New Now? From Strategy to Shared Success

“What kind of leadership mindset is needed to go through economic shocks and uncertain times? Does the New Normal even exist or should we consider the future more like a series of New Nows? In this video the keynote speaker Nora M. Denzel reveals unique insights about the topic.”

Blogit

Dreams tutkimus – Johtajien toiveet työelämälle

Toiveikkuutta ja suunnannäyttäjiä kaivataan silloin, kun maailma ympärillämme on epävakaa. DREAMS 2024 -tutkimus kartoitti yritysjohdon vastauksia työelämän suuriin kysymyksiin. Kyselyyn osallistui yli 230 johtajaa Suomesta, Euroopasta ja Yhdysvalloista. Mitkä olivat tutkimuksen viisi pääviestiä työelämälle?     1. Maailman geopoliittiseen epävakauteen on kyllästytty   Lähes 90%...

Tiimidynamiikka muutosneuvotteluiden jälkeen

Miten johtajana kannattaa tukea omia tiimejä muutosneuvotteluiden jälkeen? Kun tiimissä tapahtuu yhdenkin henkilön vaihdos, niin väistämättä koko tiimin dynamiikka muuttuu. Viisaalla johtamisotteella haasteet taklataan ennakoivasti. Tutustu esihenkilöille tarkoitettuihin viiteen näkökulmaamme ja varmista tiimien toimivuus organisaatiossasi myös haastavina aikoina.   1. Valta-asetelmat ja suorituksen johtaminen  ...

Monivuotinen henkilöstön kehittämissuunnitelma – Case Euroports

Tehtävänäsi on laatia monivuotinen henkilöstön kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan johtamis- ja toimintakulttuuri, työkykyjohtaminen ja henkilöstön hyvinvointi. Olisitko 100% varma niistä tekijöistä, jotka kannattaa huomioida jo suunnitteluvaiheessa? Mitä tarvitaan onnistumiseen? Lukemalla satamatoimialalla toimivan Euroports Finland Oy:n tarinan saat konkreettisia vinkkejä oman ajattelun tueksi.     1. Muista...

Hyvinvointialue toimivaksi – Johtajan 6 askelta

Juuri aloittaneiden hyvinvointialueiden johtajien tulisi ratkaista sote-menojen kasvu samaan aikaan, kun koetaan työvoimapulaa, henkilöstön työpäivät ovat selviytymistä uudistumisen sijaan, väestö ikääntyy ja sairastavuus lisääntyy. Listasimme ratkaisuksi kuusi arkista askelta, joiden avulla onnistuminen on mahdollista. Lisäksi artikkelin lopusta löytyvät vinkit johtoryhmälle, keski- ja lähijohtajille hyödynnettäväksi arkisessa...

Arviointityökalut tiimi- ja organisaatiotason kehittymisen tukena

Miten arviointityökaluja kannattaisi hyödyntää organisaatiossa yksilön ja tiimin kehittymisen tukena? Vaihtoehtoja on runsaasti koko työsuhteen elinkaaren ajaksi – soveltuvuuden ja potentiaalin arvioinnista johtajuuden kehittämiseen. Samoin henkilöstön työtyytyväisyyttä, sitoutumista, pulssia ja työhyvinvointia kartoitetaan monessa organisaatiossa säännöllisesti. Työelämän murros edellyttää uudenlaista johtamisen otetta, jonka rakentamisen tueksi tiimiprofilointi-...