Materiaalit

Materiaalit

Freian toimesta on julkaistu alta löytyvät materiaalit ja tutkimusraportit – ja lisää on tulossa.

 

Materiaaleihin on koottu yritysjohdon avuksi näkökulmia, jotka ovat tarpeen tuloksekkaassa henkilöstön kehittämisessä.

 

Hyödynnämme tutkimusmenetelmiä osana liiketoimintaamme, vaikuttavuuden arviointia ja tuotekehitystämme.

 

Blogit

Henkilöstön kehittäminen investointina

Investointi on strateginen valinta. Henkilöstöön investoiminen on keino tehostaa nykyistä toimintaa, luoda uusia toimintaedellytyksiä, lisätä turvallisuutta, kasvattaa osaamista, parantaa työnantajakuvaa ja saavuttaa kilpailuetua. Investointien lähtökohtana tulee olla tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ja kaikissa oloissa kannattava yritys, jossa henkilöstö saavuttaa sille asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet hyvinvointia uhraamatta. Tätä...

Johtajan burnout tulee kalliiksi – miten ehkäistä?

Tutkimuksien mukaan noin 60% johtavassa asemassa työskentelevistä kokee toimensa henkisesti kuormittavaksi ja 30% kokee työnsä erittäin uuvuttavaksi [1]. Burnoutin taustalla on usein tilanne, jossa johtajaan kohdistuva tulospaine on erittäin kova ja hän on joutunut kantamaan liian pitkään ylisuurta vastuuta organisaatiosta tai alaisistaan. Samalla omista voimavaroista...

Work-life balance – mistä aika hyvinvointiin?

Moni meistä haluaisi voida paremmin ja pystyä tekemään enemmän oman hyvinvointinsa puolesta, mutta aika ei vain riitä. Ongelman ydin on kiireessä ja arjen loputtomassa tehtävälistassa. Jos ei ole aikaa, niin ei ole myöskään hyvinvointia. On vastuita, velvollisuuksia, muistettavia ja huolehdittavia. Perustunnollisina haluamme vastata odotuksiin ja...

Esimiesarvioinnit johtamisen laadun edistäjänä

Organisaation toiminnan tuloksellisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista selittyy jopa 40 prosenttia hyvällä johtamisella. Laadukas johtaminen ei ole saavutettu tila, vaan sitä pitää vaalia ja kehittää. Yksi käytetyimmistä kehityspoluista on johtoryhmän ja lähijohtajien tietoisuuden vahvistaminen omasta johtamistavasta. Modernin johtajuuden tukemisessa erilaiset esimiesarvioinnit ovat nousseet keskeiseksi työkaluksia coachingin...

Työkykyjohtaminen – Varmista 5 asiaa yrityksessäsi

Terve ja työkykyinen henkilöstö on yhteinen intressi niin yritysjohdolle, eläkevakuutusyhtiölle kuin työterveyshuollollekin. Tämä kattava artikkeli kokoaa tutkimustietoa tuloksellisesta työkykyjohtamisesta, työkykyriskien taustoista ja avaa tekemättömän työn kustannuksia ja työkykyjohtamisen taloudellisia vaikutuksia. Yhteenveto päättyy viiteen tutkimusta ja käytännön kokemusta yhdistävään ohjeeseen, jotka soveltuvat tarkistuslistaksi niin käynnissä olevan...

Ladattavat oppaat

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ VAIKUTTAVUUTEEN

Kaikki henkilöstön kehittämistoimenpiteet eivät ole vaikuttavia. Listasimme yhdeksän kysymystä yritysjohdolle, joiden avulla on mahdollista lisätä erilaisten hankkeiden tuloksellisuutta jo suunnitteluvaiheessa. Näkemyksemme mukaan yrityksen tulisi välttää sellaisia investointeja, joiden liiketoiminnallinen yhteys on heikko, vaikutukset ovat lyhytaikaisia tai niiden kustannusvaikuttavuutta ei pystytä arvioimaan. Materiaalin kysymykset perustuvat tutkimukseen ja käytännön kokemukseemme henkilöstön kehittämishankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheista.

Tutkimukset

Kattava vaikuttavuusanalyysi terveysriskien muutoksista Suomessa toteutetusta työhyvinvointiohjelmasta ”Eight-Year Health Risks Trend Analysis of a Comprehensive Workplace Health Promotion Program”. Tutkimusartikkeli on julkaistu vuonna 2020 vertaisarvioidussa International Journal of Environmental Research and Public Health – tiedelehdessä. Artikkeli on vapaasti ladattavissa englanninkielisenä pdf-versiona.

Avainsanat: henkilöstö, työkyky, terveysriskit, interventio, vaikuttavuus, ikääntyminen, riskinhallinta

Kahdeksan vuoden vaikuttavuusanalyysi Suomessa toteutetusta terveysinterventiosta ”What Can You Achieve in Eight Years?”. Tutkimusartikkeli on julkaistu vuonna 2019 vertaisarvioidussa Journal of Occupational and Environmental Medicine – tiedelehdessä. Artikkeli on vapaasti ladattavissa englanninkielisenä pdf-versiona.

Avainsanat: henkilöstö, työhyvinvointi, prosessinhallinta, vaikuttavuus, implementaatio

DREAMS -tutkimuksen aineiston keruu on päättynyt. Tämä mielenkiintoinen kartoitus analysoi yritysjohdon ajatuksia, toiveita ja unelmia liiketoiminnasta, henkilöstön kehittämisestä ja henkilökohtaisista näkökulmista hetkellä, jolloin koronavirus riehuu maailmalla. Yli 200 yritysjohdon edustajaa osallistui tutkimukseen. Virallinen tutkimusraportti julkaistaan myöhemmin tammikuussa.

Avainsanat: Unelmat, tavoitteellisuus, liiketoiminta, kilpailuetu, newnormal

Monivuotisen työhyvinvointiohjelman suunnitteluvaiheen tarkka kuvaus ”Does Implementation Follow Desing”. Julkaistu vuonna 2017 vertaisarvioidussa Journal of Occupational and Environmental Medicine -tiedelehdessä. Artikkeli on vapaasti ladattavissa englanninkielisenä pdf-versiona.

Avainsanat: Suunnittelu, henkilöstö, työhyvinvointi, vaikuttavuus, prosessinhallinta

Kriittinen tutkimusraportti työelämän kehittämishankeesta, joka toteutettiin Suomessa viidessä eri sosiaali- ja terveysyksikössä vuosina 2018-2019. Interventioon osallistui yli 2200 sote-työntekijää. Tutkimusraportin tiivistelmä on suomeksi ja englanniksi, muutoin tutkimusraportti on suomenkielinen.

Avainsanat: sairauspoissaolot, työkykyriskien hallinta, vaikuttavuus, työnantajakuva