JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖ OVAT FREIA.

Tiimit ja esihenkilöt tarvitsevat tukea menestymiseen. Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan johtoryhmä-, tiimi- ja esihenkilövalmennukset sekä henkilöarvioinnit.

 

Jos johtaminen ei ole kunnossa, niin strategiaa tukeva toiminta- ja johtamiskulttuuri unohtuu, organisaatio ei kehity ja avainihmiset lähtevät.

 

Johtamisen haasteet liittyvät usein johtoryhmän yhtenäisyyteen, heikkoon ihmisten ja suoritusten johtamiseen, epätasalaatuiseen esihenkilötyöhön tai johtajaroolissa uupumiseen.

 

 

Valmennamme kohti fiksua johtamista.

 

 

Uskomme strategialähtöiseen suorituksen johtamiseen, tunneälykkääseen ihmisten johtamiseen ja toimeksi tarttuvaan muutoksen ja kehityksen johtamiseen.

 

Emme usko ismeihin tai johtajavalmennuksiin, joiden opit sopisivat suoraan kaikille johtamisohjeiksi. Valitsemme yhdessä yritys- ja henkilöstöjohdon kanssa organisaatiokohtaiset teemat, joissa erityisesti kaivataan tukea ja esihenkilövalmennusta.

 

Yleisimpiä esihenkilövalmennuksien sisältöjä ovat suorituksen johtaminen, ihmisten johtaminen, johtoryhmän yhtenäisyys, yhteinen johtamisote, muutoksen ja uudistumisen osallistava johtaminen, valmentava johtaminen, alisuoriutumiseen puuttuminen, haastavat esihenkilötilanteet, palautteen antaminen, päätöksenteon ja toimeenpanon taito sekä työkykyjohtamisen teemat.

 

 

Esihenkilövalmennukset – aikaa johtamisen kehittymiselle.

 

 

Johtamisen kehittäminen on keskeinen osa organisaation HR-strategiaa. Minkälaista johtamisosaamista juuri nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan? Autamme yritys- ja henkilöstöjohtoa johtoryhmä-, tiimi- ja esihenkilövalmennuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

 

Freian esihenkilövalmennukset sidotaan aina mahdollisuuksien mukaan olemassa oleviin kokous- ja johtamiskäytänteisiin. Yhteistyö kanssamme ei tuo suurta lisäkuormitusta organisaatiolle tai esihenkilöille, vaan tuki tarjotaan johtajille joustavasti valmennuksen aikana.

 

Johtajuus kehittyy reflektoimalla omaa toimintaa. Esihenkilövalmennukseen voidaan tarvittaessa yhdistää henkilöarviointeja kuten JobFit, 360°-arviointi, WorkPlace Big5 tai erilaisia tiimin toimivuusarviointeja.

 

 

Esihenkilövalmennukset – investoimalla kilpailuetua.

 

 

Työyhteisö ja esihenkilöt tarvitsevat valmennusta kehittymisensä tueksi. Ulkopuolinen sparraus auttaa strategiaa tukevan johtamiskulttuurin rakentamisessa ja avainihmisten vahvuuksien valjastamisessa tulevaisuuden muutosvoimaksi.

 

Meillä on kokeneita asiantuntijoita, joilla on työelämän kokemusta johtoryhmätyöskentelystä ja esihenkilötyöstä sekä eri toimialojen esihenkilövalmennuksesta. Ymmärrämme johdon ajatuksia ja sen mitä vaaditaan johtajana kasvamiseen.

 

Freian esihenkilövalmennuksissa johtaminen nähdään osana kokonaisuutta, jossa organisaation menestys, toiminnan inhimillinen tehokkuus ja henkilöstön hyvinvointi ovat tasapainossa.

 • TARVE

  Valmennustarpeen määrittely yhdessä asiakkaan kanssa.

 • JOBFIT

  Vahvuudet esille ja oikeat ihmiset oikeille paikoille. Investointi
  á 350,00 € + alv.

 • COACHING

  Henkilökohtainen palaute ja johtajuuden kehittäminen. Investointi
  á 265,00 € + alv.

 • RYHMÄ

  Johtajuuden yhteinen kehittäminen, käytäntöön vienti. Investointi alkaen
  á 1 750,00 € + alv.

 • ARVIOINTI

  Ohjausryhmätyöskentely, mittarit ja vaikuttavuuden seuranta yhdessä yritysjohdon kanssa. Investointi
  3500,00 € + alv.

”Toimintaa kuvastavat luotettavuus, asiantuntijuus ja tavoitteellisuus.”

Freia auttaa, kun

 • Johtoryhmän tai tiimien toimintaa halutaan kehittää.

 • Johtamisen tasalaatuisuutta halutaan parantaa.

 • Avainhenkilöiden potentiaali halutaan kasvuvoimaksi.

 • Johtajana kehittymistä halutaan tukea valmennuksin ja arvioinnein.

 • Muutosketteryyttä, ratkaisukeskeisyyttä ja toimeenpanokykyä halutaan vahvistaa.

 • Toimintakulttuuria halutaan uudistaa.