JOHTAMINEN JA TYÖYHTEISÖ OVAT FREIA.

Johtoryhmät, esihenkilöt ja tiimit tarvitsevat valmennusta kehittymisensä tueksi. Ulkopuolinen sparraus auttaa strategiaa tukevan johtamiskulttuurin rakentamisessa ja avainihmisten vahvuuksien valjastamisessa tulevaisuuden muutosvoimaksi.

 

Freian valmennusfilosofiassa johtaminen nähdään osana kokonaisuutta, jossa organisaation uudistuminen, ihmisten johtaminen, operatiivinen tehokkuus ja henkilöstön hyvinvointi ovat tasapainossa.

 • TARVE

  Valmennustarpeen määrittely yhdessä asiakkaan kanssa.

 • JOBFIT

  Vahvuudet esille ja oikeat ihmiset oikeille paikoille. Investointi
  á 350,00 € + alv.

 • COACHING

  Henkilökohtainen palaute ja johtajuuden kehittäminen. Investointi
  á 265,00 € + alv.

 • RYHMÄ

  Johtajuuden yhteinen kehittäminen, käytäntöön vienti. Investointi alkaen
  á 1 750,00 € + alv.

 • ARVIOINTI

  Ohjausryhmätyöskentely, mittarit ja vaikuttavuuden seuranta yhdessä yritysjohdon kanssa. Investointi
  3500,00 € + alv.

”Toimintaa kuvastavat luotettavuus, asiantuntijuus ja tavoitteellisuus.”

Freia auttaa, kun

 • Johtoryhmän tai tiimien toimintaa halutaan kehittää.

 • Johtamisen tasalaatuisuutta halutaan parantaa.

 • Avainhenkilöiden potentiaali halutaan kasvuvoimaksi.

 • Johtajana kehittymistä halutaan tukea valmennuksin ja arvioinnein.

 • Muutosketteryyttä, ratkaisukeskeisyyttä ja toimeenpanokykyä halutaan vahvistaa.

 • Toimintakulttuuria halutaan uudistaa.