Unelma valmiina? Autamme.

Antti 06

Antti Äikäs

CEO, vaikuttavuusexpertti

LitM, väitöstutkija

Antti on poikkitieteellinen työelämän kehittäjä. Hänen erityisosaamisensa on työkykyä ja terveyttä edistävien ohjelmien suunnittelussa, prosessinhallinnassa ja vaikuttavuuden arvioimisessa. Hän on ollut työuransa aikana kehittämässä suuren metsäorganisaation työhyvinvointia tuloksekkaasti ja auttanut eri alojen yritysjohtajia henkilöstön kehittämisen sitomisessa strategiaan ja euroihin. Hänellä on uniikki kyky tunnistaa yksilö- ja yritystason hälytysmerkkejä ennakoivalla otteella. Antti innostuu vaikuttavuussparrauksista.

Harrastukset: remontointi, mailapelit, kokkaus, juniorivalmennus

Motto: ”Draivia työyhteisöön ja kassaan.”

Johanna K 02

Johanna Kivinen

Asiakkuuspäällikkö, maanantaiden pelastaja

Johanna on työstään innostuva ihmisläheinen työelämän kehittäjä, asiantuntija ja valmentaja. Hän on jo yli 10 vuoden ajan auttanut yrityksiä ja ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa. Johannalla on vahvaa kokemusta liiketoiminnan ja liiketoimintaprosessien kehittämisestä erikokoisissa organisaatioissa ja useilla eri toimialoilla. Hän on ollut esimerkiksi luomassa menestyksekästä kasvutarinaa konsultointitoimialalla. Johanna suhtautuu intohimolla moderneihin organisaatiokulttuureihin, työn tulevaisuuteen, psykologiseen turvallisuuteen työyhteisöissä, ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan sekä inhimillisyyteen.

Harrastukset: Salibandy, padel, musiikki ja lukeminen

Motto: ”Ihmiset ja organisaatiot tekevät virheitä vain silloin kun eivät opi mitään”

Pirkko 01

Pirkko Valtola

Advisor, Työterveyshuollon asiantuntija

Yleislääketieteen erikoislääkäri, LL

Pirkko on työterveyshuollon moniosaaja niin tilaajana, palveluntuottajana kuin laadunvalvojana. Toimiva työterveyshuollon yhteistyö lähtee yrityksen tarpeista, joista muodostetaan asiakkaalle sopiva kokonaisuus. Esihenkilöitä ja työntekijöiden työkykyä tuetaan sekä työkykyriskit tunnistetaan ennakoivasti. Pirkko on toiminut Etelä-Savon työterveys Oy:n toimitusjohtajana ja osallistunut aktiivisesti hyvinvointialueen valmisteluun. Pirkko tietää miten strateginen kumppanuus rakennetaan.

Harrastukset: Liikunta ja yhteisten asioiden hoitaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Motto: Työ tuo hyvinvointia.

Pekka 05

Pekka Hämäläinen

Tuloksenteon varmistaja

Ammattivalmentaja ja työelämän coach

Pekan keskeisiä osaamisalueita ovat organisaation muutosketteryyden edistäminen, tavoitteelliset johtamis- ja tiimivalmennukset ja henkilöstön suorituskyvyn parantaminen. Hänen valmentajan polkunsa sisältää kokemuksia niin menestyksekkäistä työelämän kehittämishankkeista kuin myös urheilun puolen saavutuksista MM-kisoista ja Olympialaisista. Hänellä on mestaruusvyöllään myös Farax-, Profiles- ja Genos-sertifioinnit. Pekka tietää miten voittajajoukkue kasataan ja miten jokaisen vahvuudet voidaan hyödyntää yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.

Motto: ”Elämisen laadun, olemisen ilon ja työtehon yhdistäminen.”

Jukka 05

Jukka Huovinen

Kehitysjohtaja, hyvinvoinnin skaalaaja

SotM, LitM

Jukka on kehitysmaailman poikkitieteellinen moniottelija, joka on ollut mukana useissa teknologia- ja hyvinvointiyrityksissä luomassa uusia palveluinnovaatioita maailmaan. Hän on toiminut myös kansainvälisen teknologiayrityksen toimitusjohtajana sekä liikunta- ja lääketieteen tutkijana. Jukka on kehittänyt asiakasyritysten prosessienhallintaa sekä rakentanut eri kokoisille yrityksille skaalautuvia valmennuspalveluita, jotka ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

Harrastukset: Maantiepyöräily, Urheiluvalmennus, Sisustaminen, Luontoliikunta, Valokuvaus.

Motto: ”Niin voit kuin ajattelet”

Virpi 04

Virpi Ojakangas

Business Coach, Talentin pelastaja

LitM, ICF- (International Coaching Federation) valmentajasertifiointi

Virpillä on vankka kokemus kansainvälisen konsernin henkilöstö- ja viestintäjohtamisen rooleista.

Hän on parhaimmillaan oivalluttajan, oppimiseen kannustajan ja vaikuttavan palautteen antajan rooleissa. Hänen valmennuksissaan tiimi syttyy liekkeihin ja syntyy aivan uudenlainen luottamuksen ja uskalluksen kulttuuri.

Virpin valmennusfilosofiassa on kolme peruskiveä: oma vastuu, harjoittelun välttämättömyys ja vaikuttavan palautteen voima.

Harrastukset: maantiepyöräily, ratsastusjousiammunta ja äänikirjat

Motto: ”Kykymme eivät osoita, keitä olemme, vaan valintamme” – Albus Dumbledore

Minna 02

Minna Koski

Työkykyjohtamisen asiantuntija

Minna on työterveyden ja työkykyjohtamisen innostunut uudistaja ja kokenut yritysten kumppani. Hän omaa vuosien kokemuksen työterveyshuollon toiminnan kehittämisestä, esihenkilöiden valmentamisesta ja yksilöasiakkaiden hyvinvoinnin edistämisestä eri toimialoilta. Minna on auttanut yritysjohtoa sisäisten toimintamallien kehittämisessä liittyen työkykyjohtamiseen, kuormittumiseen ja sairauspoissaolojen hallintaan. Minna on syvällisesti perehtynyt ratkaisukeskeiseen ihmisten johtamiseen ja vuorovaikutustaitojen valmentamiseen lähijohtajille.

Harrastukset: Mökkeily, kävely, jooga, meditaatio ja ammattikirjallisuus

Motto: ”Hämmennys on hyvä tila – se johtaa uusille poluille”

Paula 02

Paula Syväniemi

Työkykyjohtamisen asiantuntija, KTM, Business Coach®

Paula on liiketoimintalähtöisen työkykyjohtamisen ja henkilöstötuottavuuden kehittäjä. Hänen erikoisosaamistansa ovat työhyvinvoinnin valmentava johtaminen, muutokset ja uudistuminen sekä HR-prosessien ja henkilöstökokemuksen kehittäminen.
Paula on toiminut työelämän kehittäjänä pisimpään sote- ja finanssisektorilla, toimialakokemusta hänellä on laajasti eri organisaatioista. Paulaa innostaa pitkäjänteinen työurajohtaminen, jossa tavoitteena on tukea henkilöstön työkykyä työuran eri vaiheissa. Hänen työotteessaan korostuvat ratkaisukeskeisyys, käytännönläheisyys ja innostavuus. Hän on lisäksi osallistavien menetelmien ammattilainen, myös virtuaalisesti toteutettavissa projekteissa.

Harrastukset: Pihatyöt ja rakentelu mökillä, digitaalinen sukututkimus ja kirjoittaminen

Motto: Fokus ja eteneminen!

Nuppu 02 uusi

Nuppu Forsman

Työurajohtamisen asiantuntija, Advisor

Työterveyshuollon ammattihenkilö

Nuppu on työurajohtamisen monipuolinen osaaja, joka tunnistaa HR:n ja työterveyshuollon toimimattomat prosessit nopeasti. Hän on luonut urallaan isoissa suomalaisissa organisaatioissa ja pörssiyrityksissä HR-strategian mukaisia henkilöstöjohtamisen käytänteitä ja KPI-mittareita – reagoivasta ennakoivaan ja kuluista säästöiksi. Nuppu syväymmärtää HR:n tilannekuvan nopeasti ja pystyy auttamaan työurajohtamisen prosessien kuntoon laittamisessa viiveettömästi. Kun ihminen voi hyvin työtehtävässään, niin tuottavuus, eurot ja työntekijäkokemus saavutetaan pysyvästi ja vastuullisesti.

Harrastukset: jooga, maatilamatkailu, lukeminen, lavis

Motto: ”Aina löytyy ratkaisu”

Jenni 02

Jenni Parkkinen

Asiantuntijavalmentaja, asiakkuuspäällikkö

Johdon työnohjaaja, systeeminen coach

Jenni on kokenut yrityskulttuurin asiantuntija, johdon työnohjaaja ja coach, joka kohtaa ihmiset aina ainutlaatuisina yksilöinä. Jenni on joukkuepelaaja, joka syttyy itse vuorovaikutuksesta ja saa ihmiset innostumaan tavoitteellisesta muutostyöstä. Jennin kehitysmyönteinen ote ja systemaattinen esihenkilöiden kouluttaminen mahdollistaa yhtenäisen johtamisen kulttuurin rakentamisen yrityksiin. Hän heittäytyy prosessiin ryhmien kanssa hyödyntäen ja soveltaen aina erilaisia toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä.

Harrastukset: Koripallo, jooga, salitreeni, lenkkeilyn eri muodot, äänikirjat ja espanjan kielen opiskelu

Motto: ”Pidä itsestäsi kokonaisvaltaisesti niin hyvä huoli, että muiden ihmisten on helppo kohdata sinut.”

Eva 04

Eva Valtanen

KM, Muuttumisen mahdollistaja

Eva innostuu toimintaympäristön muuttumisen tutkimisesta ja sen vaikutuksista työhön, työskentelyyn ja yhteiseen tekemiseen. Evan sparrauksissa on yksilötason lisäksi mukana myös systeemin ja toimintakulttuurin tuottamat ilmiöt haasteineen ja hauskuuksineen, mikä mahdollistaa uusien ajatusten ja suhteiden hahmottamisen. Näin syntyy uutta ja uudistavaa ajattelua paikallaan pysymisen ja vastustamisen sijaan.

Motto: ``Nykyajan työelämässä pärjää hurjat oppijat.``

Iida 01

Iida Sepänlehmus

HR-assistentti

Tradenomi, wellness-liiketoiminta (AMK)

Iida on työhyvinvointiin, työntekijäkokemukseen ja organisaatiokulttuuriin perehtynyt wellness-tradenomi. Hänelle on tärkeää, että organisaatiossa työhyvinvointi on keskeisessä roolissa parantamassa organisaation liiketoimintaa ja henkilöstön työkykyä. Työkokemusta Iidalta löytyy kaupan alalta, sosiaali- ja terveysalalta ja julkisen organisaation HR-funktioista, jossa hän on edelleen mukana päivittäisessä arjessa.

Harrastukset: Luontoliikunta, musiikki, leipominen

Motto: ”Tulosta hyvinvoinnilla.”

Päivi 02

Päivi Frantsi

PsL, KTT, Uskomusten rikkoja

Päivi on kokenut ja innostunut ihmisten ja työyhteisöjen valmentaja ja suhtautuu uteliaasti inhimillisen elämän haasteisiin. Hän osaa käyttää ammatillista osaamistaan yhteisöjen ja yksilöiden tukemiseen siinä, että he menestyvät ja pääsevät tavoitteisiinsa. Päivi on valmentanut suuren joukon esimiehiä löytämään uudenlaisen ulottuvuuden ja tekemisen tason työhönsä. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen on Päiville merkityksellistä ja kerta toisensa jälkeen innostavaa.

Kiinnostuksen kohteet: Musiikki, kuorolaulu ja monipuolinen liikunta, luonto

Motto: ”Jokainen ihminen on tarinan arvoinen”

Tapani 03

Tapani Frantsi

KTT, Johtajuuden kasvattaja

Tapani on työelämän pelkäämätön uudistaja. Hän on kokenut esimiesvalmentaja. Asiakkaina on ollut niin huippuvalmentajia, riviesimiehiä kuin pörssiyhtiöiden johtajia. Tapsa on tutkinut itsetiedostamista 360-arvioinneissa ja väitellyt johtamisesta. Hänen erikoistumisalansa on rakentava konfliktien solmujen purku ja vaativien esimiestilanteiden hallinta. Johtajuuden kehittäminen ja kestävän työelämän edistäminen on Tapanin intohimo.

Harrastukset: ideointi, luontoliikunta, uinti

Motto: ”Johtaminen on kontaktilaji.”

Nico 02

Nico Saukkonen

Palvelujohtaja

Nico työskentelee Freian tiimissä ihmisten työkykyä ja hyvinvointia edistävien prosessien suunnittelun ja johtamisen parissa. Systemaattisuus, resurssien järkevä kohdentaminen ja kestävien toimintamallien rakentaminen ovat Nicon mielestä oltava keskiössä, kun henkilöstön hyvinvointiin ja ihmisten johtamisen kehittämiseen halutaan investoida. Nico luotsaa tällä hetkellä mm. monivuotista henkilöstön kehittämis- ja hyvinvointiohjelmaa Freian keskisuurelle asiakasorganisaatiolle.

Harrastukset: Polkujuoksu, lukeminen, retkeily.

Motto: ”Kokonaiskuva selkeäksi ja huomio oikeisiin asioihin.”

Maija 05

Maija Mäkipää

Tasapainon palauttaja

Liikunnanohjaaja amk, personal trainer, lähihoitaja

Maija on kokenut yksilövalmentaja ja empaattinen työhyvinvointilähettiläs. Hän on parhaimmillaan tasapainoisen työelämän kirkastajana. Siis sellaisen, joka on jokaiselle omanlainen koostumukseltaan ja merkityksiltään. Maija ymmärtää laajasti elämisen ja olemisen haasteita, mikä tekee hänestä loistavan kanssakulkijan kenen tahansa rinnalle. Hän jaksaa vahvistaa uskoa worklifebalance -ajatteluun myös sellaisissa tilanteissa, joissa valmennettavan omat voimavarat ovat koetuksella.

Harrastukset: pintaremontointi, Padel, sudokut

Motto: ``Vähän päivässä, on paljon vuodessa.``

Hanna 06

Hanna Partanen

TtM, Laillistettu ravitsemusterapeutti

Hanna on 15 vuoden uransa aikana tehnyt hyvin laaja-alaisesti erilaisia projekteja tuotekehityksestä ravitsemusalan kirjoihin. Hänen intohimonsa on luennointi sekä koulutus, josta hänellä on yli 700 tilaisuuden kokemus. Hanna on pitänyt myös ravitsemusterapian vastaanottoa läpi uran, jolloin keskustelut asiakkaiden kanssa ovat antaneet uutta näkökulmaa myös luento- sekä koulutustilaisuuksiin. Hannan vahvuus on mukaansa tempaava esiintyminen ja savolaishuumori. Hän osaa viestiä haastaviakin tieteellisiä asioita kansantajuiseen muotoon.

Harrastukset: suunnistus, golf, laulaminen
Motto: ”Kokonaisuus ratkaisee!”

Niina 03

Niina Töyrylä

Taloushallinto

Niina on käytännönläheinen, teknistä ajattelukykyä omaava taloushallinnon osaaja, jolle on tärkeää luotettavuus ja uudistuminen. Hänen toiminnassaan positiivisuus, ratkaisukeskeisyys, toimintojen kehittäminen tässä ja nyt ovat vahvuuksia. 15 vuoden työuraan on mahtunut controllerin, toiminnanjohtajan, talouspäällikön sekä johdon assistentin työtehtäviä isommissa ja pienemmissä yrityksissä.

Harrastukset: valokuvaus, matkustelu, leipominen ja apupuuhat

Motto: ``Teamwork makes the dream work``

Uusi talentti

Liiketoimintalähtöinen henkilöstön kehittäjä

Olisitko sinä tiimimme seuraava kumppaniyrittäjä?

Pystyisitkö auttamaan meitä johtamisen ja henkilöstön kehittämisen teemoissa ja toimimaan asiakashankinnan lisävahvistuksena?

Tiimissämme saat tehdä työelämästä pysyvästi parempaa ja hyödyntää osaamistasi useammassa orgnisaatiossa. Yksin ei tarvitse hommia tehdä. Saat moniammatillisen tiimin tuen asiakasprojekteihin ja kokeneen asiakashankintatiimimme tuen myyntiin. Bonuksena mainittakoon tutkimusjulkaisujemme opit.

Arvostamme yrittäjähenkisyyttä, kykyä ajatella asiakas- ja strategialähtöisesti, kokemusta johtaja- tai esihenkilötehtävistä, ylempää korkeakoulututkintoa ja englannin kielen taitoa.

Lisätietoja avoimista tehtävistä TÄSTÄ.