TYÖKYKYJOHTAMINEN ON FREIA.

Työkykyjohtaminen on yrityksen vastuulla. Autamme kehittämään organisaation omaa toimintaa, työterveyshuollon yhteistyötä ja lisäämään ennakoivaa otetta.

 

Jos työkykyä ei johdeta, yrityksen kannattavuus heikkenee ja työkykyhaasteiden ratkomisesta tulee tulipalojen sammuttelua.

 

Haasteet työkykyjohtamisessa johtuvat yleensä organisaation omista toimimattomista työkykyjohtamisen prosesseista, esihenkilöiden osaamattomuudesta työkykyasioissa, työterveyshuollon yhteistyön haasteista tai vaikeudesta rekrytoida riittävän työkykyistä henkilöstöä.

 

Toimimattoman työkykyjohtamisen seuraukset näkyvät kasvaneina sairauspoissaoloina, tapaturmina, henkilöstövajauksina, heikkoina työsuorituksina, avainihmisten ennenaikaisena eläköitymisenä ja vaikeutena löytää yksilöllisiä ratkaisuja työkyvyttömyyden uhatessa.

 

 

Etsitään työkykyjohtamisen ratkaisut yhdessä.

 

 

Autamme organisaatioita strategisessa työkykyjohtamisessa, johtoryhmän sitouttamisessa ja toimenpiteiden sitomisessa liiketoimintaan, tehokkaassa tiedolla johtamisessa ja kustannusvaikuttavuudessa.

 

Autamme yritysjohtoa saavuttamaan ennakoivan ja reagoivan työkykyjohtamisen tasapainon, jolloin euroja säästyy muuhun kehittämiseen.

 

 

Työkykyjohtaminen osana HR-strategiaa.

 

 

Autamme henkilöstöjohtoa sisäisten mallien, ohjeiden ja prosessien yhdistämisessä osaksi organisaation strategiaa.

 

Operatiivisessa työkykyjohtamisessa autamme työkykykoordinaattoreita ja esihenkilöitä hankalien tilanteiden puheeksi ottamisessa, niiden ratkaisemisessa ja seurannassa.

 

Työkykyjohtamisen yksi keskeinen osa-alue on työterveyshuollon toiminnan ohjaaminen. Autamme henkilöstöjohtoa kehittämään nyky-yhteistyötä toimivammaksi. Tarvittaessa myös kilpailutamme työterveyshuollon palvelut.

 

 

Työkykyjohtaminen on vastuullinen investointi.

 

 

Työkyky liittyy työurajohtamiseen ja työturvallisuuteen. Autamme työnantajaa, esihenkilöitä, työsuojelua, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä huomioimaan työkykyyn liittyvät riskit osana vastuullista ja terveellistä työtä. On kaikkien etu, että töistä päästään terveenä kotiin ja työuralta terveenä eläkkeelle.

 

Emme tee päällekkäistä työtä eläkevakuutusyhtiöiden tai työterveyshuollon kanssa, vaan palvelumme on optimoitavissa henkilöstöjohdon tueksi tarpeen mukaan.

 

Erikoisuutemme on vaikuttavuusinvestointimalli, jonka hinnoittelu perustuu yhdessä saavutettujen taloudellisten hyötyjen jakamiseen.

 • TILANNEKUVA

  Liiketoimintalähtöinen työkykyjohtamisen tilannekuvan auditointi ja raportti johdolle. Investointi
  3 500,00 € + alv.

 • PROSESSI

  Tarkennetaan työkykyjohtamisen prosessit, johtaminen ja viestintä. Investointi alkaen
  1 500,00 € + alv.

 • YHTEISTYÖ

  Tehostetaan yhteistyötä työterveyshuollon ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Investointi alkaen
  5 250,00 € + alv.

 • ESIHENKILÖT

  Kasvatetaan esihenkilöiden osaamista varhaisessa välittämisessä ja haastavien tilanteiden ratkaisumalleissa. Investointi alkaen
  1 750,00 € + alv.

 • ARVIOINTI

  Asetetaan selkeät mittarit ja tavoitetasot työkykyjohtamiselle ja seurataan vaikuttavuutta Key Performance Indicator -mittareihin saakka. Investointi alkaen
  5 600,00 € + alv.

”Lyhyessä ajassa olemme saaneet parannettua työkykyjohtamisen ennakoivaa otetta ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.”

Freia auttaa, kun

 • Sairauspoissaoloista, tapaturmista ja työkykyriskeistä johtuvia kustannuksia halutaan alentaa.

 • Painopistettä halutaan siirtää reagoinnista ennakointiin.

 • Sairauspoissaolot ovat > 4 % tai yli toimialan keskiarvon.

 • Tiedolla johtamisen ja työkykyjohtamisen prosessien toimivuutta halutaan parantaa.

 • Työterveyshuollon vuosikustannukset ovat suuret, eikä ole varmuutta siitä, miten ne kohdentuvat suhteessa työkykyjohtamisen tavoitteisiin.

 • Eläkevakuutusyhtiön suositusten pohjalta halutaan laittaa työkykyjohtaminen kuntoon.