TYÖKYKYJOHTAMINEN ON FREIA.

Työkykyjohtaminen on yrityksen vastuulla. Jos se ei toimi, yrityksen kannattavuus heikkenee ja työkykyhaasteiden ratkomisesta tulee tulipalojen sammuttelua.

 

Autamme yritysjohtoa saavuttamaan ennakoivan ja reagoivan työkykyjohtamisen tasapainon, jolloin euroja säästyy muuhun kehittämiseen.

 

Emme tee päällekkäistä työtä eläkevakuutusyhtiöiden tai työterveyshuollon kanssa, vaan palvelumme on optimoitavissa henkilöstöjohdon tueksi tarpeen mukaan.

 

Erikoisuutemme on vaikuttavuusinvestointimalli, jonka hinnoittelu perustuu yhdessä saavutettujen taloudellisten hyötyjen jakamiseen.

 • TILANNEKUVA

  Liiketoimintalähtöinen työkykyjohtamisen tilannekuvan auditointi ja raportti johdolle. Investointi
  3 500,00 € + alv.

 • PROSESSI

  Tarkennetaan työkykyjohtamisen prosessit, johtaminen ja viestintä. Investointi alkaen
  1 500,00 € + alv.

 • YHTEISTYÖ

  Tehostetaan yhteistyötä työterveyshuollon ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Investointi alkaen
  5 250,00 € + alv.

 • ESIHENKILÖT

  Kasvatetaan esihenkilöiden osaamista varhaisessa välittämisessä ja haastavien tilanteiden ratkaisumalleissa. Investointi alkaen
  1 750,00 € + alv.

 • ARVIOINTI

  Asetetaan selkeät mittarit ja tavoitetasot työkykyjohtamiselle ja seurataan vaikuttavuutta Key Performance Indicator -mittareihin saakka. Investointi alkaen
  5 600,00 € + alv.

”Lyhyessä ajassa olemme saaneet parannettua työkykyjohtamisen ennakoivaa otetta ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.”

Freia auttaa, kun

 • Sairauspoissaoloista, tapaturmista ja työkykyriskeistä johtuvia kustannuksia halutaan alentaa.

 • Painopistettä halutaan siirtää reagoinnista ennakointiin.

 • Sairauspoissaolot ovat > 4 % tai yli toimialan keskiarvon.

 • Tiedolla johtamisen ja työkykyjohtamisen prosessien toimivuutta halutaan parantaa.

 • Työterveyshuollon vuosikustannukset ovat suuret, eikä ole varmuutta siitä, miten ne kohdentuvat suhteessa työkykyjohtamisen tavoitteisiin.

 • Eläkevakuutusyhtiön suositusten pohjalta halutaan laittaa työkykyjohtaminen kuntoon.