Dreams tutkimus – Johtajien toiveet työelämälle

Toiveikkuutta ja suunnannäyttäjiä kaivataan silloin, kun maailma ympärillämme on epävakaa. DREAMS 2024 -tutkimus kartoitti yritysjohdon vastauksia työelämän suuriin kysymyksiin. Kyselyyn osallistui yli 230 johtajaa Suomesta, Euroopasta ja Yhdysvalloista. Mitkä olivat tutkimuksen viisi pääviestiä työelämälle?

 

 

1. Maailman geopoliittiseen epävakauteen on kyllästytty

 

Lähes 90% vastaajista toivoo rauhaa Ukrainaan, Eurooppaan ja Israeliin. Turvallisuus toisi vakautta myös liiketoiminnan ennustettavuuteen. Pienempi osuus vastaajista näkisi positiivisimpana yllätyksenä kuluvana vuonna talouden elpymisen tai ilmaston muutoksen hidastumisen.

 

 

 

2. Johtajat toivovat työelämään joustavuutta

 

Konkreettinen työelämää parantava muutos olisi joustavuuden lisääminen. Tämä liittyy makrotasolla paikalliseen sopimiseen ja AY-vallan vähentämiseen. Mikrotasolla toiveet koskettivat työuran huokoisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia työn tekemisen tapoihin.

 

 

 

3. Oman organisaation menestys voisi olla parempi

 

Johtajat näkevät oman tuloksellisuutensa selkeästi muuta organisaatiota korkeampana (p=0.001). Toimialojen erilaiset suhdanteet näkyivät oman organisaation tuloksellisuutta arvioitaessa sekä strategia ja taloushaasteiden kasvuna. Vastauksista ei välittynyt kuitenkaan pessimismi, vaan enemmänkin kipupisteiden tunnistaminen ja ratkaisukeskeinen päättäväisyys tilanteen parantamiseksi.

 

 

 

 

4. Menestys on omissa käsissä

 

55% vastaajista oli sitä mieltä, että henkilöstö ja organisaatio menestyvät. Vastauksissa on hienoista kasvua, sillä edellisessä tutkimuksessa näin ajatteli 47 prosenttia vastaajista. Tulevaisuuden kriittisinä menestystekijöinä nähtiin strategian ja arvojen mukaisen johtamisen toimeenpano, tuottava sisäinen yhteistyö ja osaavan henkilöstöresurssin varmistaminen.

 

 

5. Johtamisen laatu ja työkulttuuri paremmiksi

 

Johtamisen laatuun ja vallitsevaan työkulttuuriin toivotaan parannusta niin oman organisaation menestystekijänä kuin laajemmin työelämän laatua parantavana tekijänä. 31% johtajista etsii parhaillaan ratkaisuja johonkin johtamishaasteeseen tai työkulttuurin muutokseen.

 

Vaikka ”hyvää johtamista” ei pyydetty tarkemmin tutkimuksessamme määrittelemään se kanavoitui vastauksissa enemmän inhimillisten kohtaamisten, yksilöllisen arvostamisen, välittämisen ja suorituksen johtamisen teemoihin kuin uutuuttaan hohtaviin johtamisismeihin.

 

 

Lopuksi

 

Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita johtajia pysähtymisestä merkityksellisten asioiden äärelle. Toivomme, että tulostemme sanoma inspiroi ja edesauttaa sinua ja yritystänne kohti menestystä. Unelmien saavuttaminen on mahdollista vain silloin, kun teemme ne itselle näkyviksi.

 

 

Lataa koko tutkimusraportti ja 10 päätelmäämme

 

https://freialife.com/materiaalit

 

 

Kirjoittajat

 

Päivi Frantsi –  PsL, KTT, uskomusten rikkoja

Päivi on kokenut ja innostunut ihmisten ja työyhteisöjen valmentaja ja suhtautuu uteliaasti inhimillisen elämän haasteisiin. Hän osaa käyttää ammatillista osaamistaan yhteisöjen ja yksilöiden tukemiseen siinä, että he menestyvät ja pääsevät tavoitteisiinsa. Päivi on valmentanut suuren joukon esihenkilöitä löytämään uudenlaisen ulottuvuuden ja tekemisen tason työhönsä.

 

Tapani Frantsi – KTT, johtajuuden kasvattaja

Tapani on kokenut esihenkilövalmentaja ja työelämän pelkäämätön uudistaja. Asiakkaina on ollut niin huippuvalmentajia, lähijohtajia kuin pörssiyhtiöiden johtajia. Hän on tutkinut itsetiedostamista 360-arvioinneissa ja väitellyt johtamisesta. Hänen erikoistumisalansa on rakentava konfliktien ratkaisu ja vaativien esihenkilötilanteiden hallinta. Johtajuuden kehittäminen ja kestävän työelämän edistäminen on Tapanin intohimo.

 

Antti Äikäs – CEO, Väitöstutkija

Antti on poikkitieteellinen työelämän kehittäjä ja vaikuttavuusexpertti. Hänen erityisosaamisensa on työkykyjohtamisen, työyhteisövalmennuksien ja henkilöstön työhyvinvointiohjelmien suunnittelussa, prosessinhallinnassa ja taloudellisten vaikutusten arvioimisessa.

 

 

Freia lyhyesti

 

Freia Oy on suomalainen johtamisen kehittämisen, työkykyjohtamisen ja henkilöstön hyvinvointiohjelmien suunnittelu- ja toteuttajakumppani. Autamme yritysjohtoa kehittämään henkilöstöä liiketoimintalähtöisesti.

 

 

Lähteet

 

  1. Frantsi T, Ojakangas V, Äikäs A. 2020. Yritysjohdon DREAMS –tutkimusraportti. Freia Ltd. Lahti. Finland.
  2. Ojakangas V, Frantsi T, Äikäs A. 2022. Yritysjohdon DREAMS –tutkimusraportti. Freia Ltd. Lahti. Finland.
  3. Freia Ltd. 2021. The New Normal or the New Now? From Strategy to Shared Success -webinar.
  4. Freia Ltd. 2022. Mistä aikaa ihmisten johtamiselle? Webinaari 30.3.2022.
  5. Helsingin Sanomat 9.2.2022 Aikaa ihmisten johtamiselle Johtamisliite.
  6. James Kouzes & Barry Posner. 2017. The Leadership Challenge: How to Make Extraordinary Things Happen in Organizations.
  7. Microsoft survey. 2021. The next great disruption is hybrid work. Work Trend Index Annual Report.
  8. Simon Sinek. 2009. Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action.