Tiedote

Stora Enson Suomen puunhankinnan tarina tarjoaa esimerkin monivuotisesta vaikuttavuudesta

Terveyden ja työkyvyn säilyttäminen on yhteinen tavoite työnantajalle ja työntekijälle. Tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin kahdeksan vuoden työhyvinvointiohjelman ehkäisevän terveysriskien lisääntymistä ja kumoavan myös ikääntymisen vaikutuksia.

 

Terveysriskien korkea määrä on yhteydessä terveydenhuollon lisääntyneisiin kustannuksiin, alhaisempaan tuottavuuteen työpaikoilla ja kasvaneisiin sairauspoissaoloihin. Terveysriskien ennaltaehkäisy olisi kannattavinta, mutta tulosten pysyvyydestä ei ole ollut aiemmin varmuutta pidemmällä ajanjaksolla.

 

Stora Enson Suomen puunhankintaorganisaatio toteutti vuosina 2010-2017 kattavan työhyvinvointiohjelman. Tutkimusaineiston perusteella terveysriskien esiintyvyys oli ohjelman aikana normaalia työikäistä väestöä alhaisempaa. Miespainotteisessa henkilöstössä 50-60% kuului matalan terveysriskin ryhmään (0-1 riskiä), 30-35% keskitason (2-3 riskiä) terveysriskiryhmään ja 9-11% korkean terveysriskin (>4 riskiä) ryhmään.

 

Kun tutkimuksessa vertailtiin terveysriskien lisääntymistä monivuotisen työhyvinvointiohjelman aikana, niin havaittiin, että suurin osa henkilöstöstä 66-73% säilyi samalla riskitasolla, 13-15% paransi omaa terveysriskiluokitustaan ja vain 12-21% kohdalla luokitus heikentyi. Tulosten arvoa nostaa se, että terveysriskeillä on taipumus yleistyä, kun ikää tulee lisää.

 

 

“Puunhankinnassa emme omista tehtaita tai koneita, joten menestyksemme on ihmisistä ja heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinni. Mittava panostuksemme työhyvinvointiohjelmaan nuorensi henkilöstöämme mittariston mukaan lähes tuhannen vuoden verran”, kuvailee Stora Enso Metsän henkilöstöjohtaja Jussi Lemmetty ohjelmaa. 

 

“Henkilöstön hyvinvointi on meille strategisesti tärkeää. Pitkäjänteinen toiminta on osaltaan tukenut henkilöstötyytyväisyyttä, työilmapiiriä ja sitoutumista. Ennakoiva toiminta on tuonut meille mittavat vuotuiset säästöt”, Lemmetty taustoittaa.

 

Työhyvinvointiohjelman aikana toteutettiin yli 120 erillistä palvelua ympäri Suomen. Palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi 4event Oy, jonka hyvinvointiliiketoiminta eriytettiin Freiaan syksyllä 2020.

 

Palvelut painottuivat ensimmäisen neljän vuoden aikana työntekijöiden elämäntapamuutoksen tukemiseen ja neljän jälkimmäisen vuoden aikana henkisiin voimavaroihin. Terveysriskien esiintyvyyttä kartoitettiin kolmessa eri mittauspisteessä fysiologisilla mittauksilla ja kyselyllä vuosina 2010-2011, 2013-2014 ja 2016-2017.

 

“Henkilökohtaiset kontaktit toimivat ja se, että valmentaja seuraa missä mennään. Terveyskartoitusten perusteella tiesin suuntani olevan oikea. Nyt olen hyväkuntoisena eläkkeellä”, kertoo Stora Enson Imatran entinen terminaalityöntekijä Harri Poutanen.

 

“Toteutettu ohjelma ja tutkimus ovat kestoltaan ainutlaatuisia Suomessa ja maailmalla. Tulokset ovat rohkaiseva esimerkki muillekin työnantajille. Ennakoivalla otteella voidaan pidentää työuria ja säästää euroja”, toteaa väitöstutkija Antti Äikäs. 

 

 

Lisätietoja:

Jussi Lemmetty, henkilöstöjohtaja, Stora Enso Metsä, 0400 576 332, jussi.lemmetty@storaenso.com

 

Antti Äikäs, toimitusjohtaja, Freia Oy, tohtorikoulutettava, 050 3690908, antti.aikas@freialife.com

 

 

Vapaasti saatavilla oleva 3. väitösartikkeli:

Äikäs A, Absetz, P, Hirvensalo M, Pronk N. 2020. Eight-Year Health Risks Trend Analysis of a Comprehensive Workplace Health Promotion Program. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17(24), 9426 Open access doi: https://doi.org/10.3390/ijerph17249426

 

Aiempien väitösartikkeleiden tutkimustuloksia samasta ohjelmasta:

 

  • 67 % henkilöstöstä teki elämäntapamuutoksen
  • Yli 80 % osallistui terveyskartoituksiin
  • Ohjelmaan sitoutui lähes 60 % henkilöstöstä ja kohdennetut palvelut saavutti tehokkaasti myös riskiryhmät
  • Kansainvälinen tutkimusryhmä arvioi terveysimpaktin olleen kokonaisuudessaan positiivinen ja suuruudeltaan keskitasoa.

 

Tutustu aiempiin tutkimusartikkeleihin Materiaalit -sivustollamme.

 

Stora Enso Metsä

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain yli 22 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan. Stora Enso Metsän palveluksessa on 500 henkilöä ja yli 85 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

 

 

Freia Oy

Freia Oy on suomalainen työyhteisövalmennuksien, työkykyjohtamisen ja henkilöstön hyvinvointiohjelmien suunnittelu- ja toteuttajakumppani. Autamme yritysjohtoa kehittämään henkilöstöä liiketoimintalähtöisesti.