Blogi

Blogit

Varmista työvire 5 vinkin avulla

Itseohjautuvuus, tulospaine ja etäjohtaminen kuvastavat tämän hetken työelämää. Työnantajan vastuulla on hyvin johdettu, organisoitu ja turvallisesti järjestetty työ. Työntekijän vastuulla on oma työvire. Työvireys rakentuu arkisista valinnoista, saaden toki vaikutuksia myös työyhteisötason tekijöistä, kuten hyvästä ilmapiiristä. Hälytysmerkkejä työvireyden laskusta ovat seuraavat: Työt sekä arkiaskareet takkuavat...

Työkykyjohtamisesta strateginen kilpailuetu

Työkykyjohtaminen on yrityksen vastuulla. Parhaimmillaan se tukee kannattavaa liiketoimintaa, tuottaa yritykselle säästöjä ja kilpailuetua. Aina ei kuitenkaan ole näin. Useimmiten yrityksissä varhaisen tuen malli on kirjattu ja esimiehet on valmennettu. Sairauspoissaoloja seurataan ja hälytysrajojen puitteissa asioihin puututaan. Erilaisia työkykyä tukevia projekteja on käynnistetty, mutta niiden...

Osaamisen johtaminen osana henkilöstöstrategiaa

Yrityksen toiminnan perusedellytys on osaava henkilöstö. Liiketoimintalähtöisessä henkilöstöstrategiassa huomioidaan kolme näkökulmaa: nykyisen henkilöstön osaamisen varmistaminen, strategian edellyttämän osaamisen vahvistaminen ja seuraajasuunnittelu. Yritysjohtajan painajainen on tilanne, jossa yrityksen avainhenkilö irtisanoutuu yllättäen. Johtoryhmän jäsentä, avainasiantuntijaa tai yrityksen menestystarinan luojaa on vaikeaa korvata ulkopuolisella rekrytoinnilla tai pikaisella sisäisellä...