Store

Audit

3500,00

Tuloksekas henkilöstön kehittäminen vaatii aina yrityskohtaisia ratkaisuja. Jos et ole 100% varma, mikä auttaisi organisaatiosi tilanteessa tai mikä estää strategisten tavoitteiden saavuttamista, niin syväymmärrys tilannekuvasta kannattaa kirkastaa ennen laajamittaisten toimenpiteiden käynnistämistä.

Lisää tarjouspyyntöön
Kuvaus
 • Audit auttaa yritysjohtoa syväymmärtämään organisaation tilannekuvaa puolueettoman asiantuntija-arvion avulla ja löytämään sopivat ratkaisut haasteiden ratkaisemiseksi.
 • Johtajan viisautta on etsiä tilanteeseen sopiva ratkaisu. Tutkimusten mukaan samaa toteutusmallia ei voida suoraan siirtää yrityksestä tai yksiköstä toiseen.
 • Audit kerää tietoa yritysjohdon toivomista asioista päätöksenteon tueksi nopealla aikataululla kohdennetusti.
 • Audit voidaan kohdistaa mm. seuraaviin teemoihin:
  • muutosjohtaminen ja henkilöstön muutosketteryys
  • suorituksen johtaminen ja työn tuottavuus
  • johtamiskulttuuri
  • vuorovaikutus ja työyhteisön toimivuus
  • ilmapiiri ja työnantajakuva
  • työkykyjohtaminen ja työkykyriskien ennaltaehkäisy.
 • Yhdessä asiakkaan kanssa palvelun toteuttajaksi valitaan 2-3 asiantuntijaa Freian moniammatillisesta tiimistä.
 • Palvelun tuottama informaatio täydentää henkilöstökyselyn tai työterveyshuollon työpaikkaselvityksen havaintoja syvemmin, tarkemmin ja seikkaperäisemmin. Miksi jotakin koetaan tai mikä olisi tilanteeseen sopiva ratkaisu?
 • Audit palvelussa kuullaan johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstön edustajia ennakkoon sovitulla aikataululla ja sisällöllä.
  Asiakasyritys voi vaikuttaa päivän aikatauluihin ja toimittaa halutessaan tarvittavat ennakkomateriaalit. Freia vastaa palvelun haastattelurungoista, aineiston keruusta ja raportoinnista edelleen yritysjohdolle.
 • Raportti esitellään yritysjohdolle 4-7 päivän kuluessa auditoinnista.
 • Audit -palvelua ovat hyödyntäneet mm. UPM Kymmene, Uponor, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK, Pihlajalinna Oyj, Suur-Savon Sähkö ja Sosteri.
 • Lisätiedot info@freialife.com